Intencje mszy świętych

Intencje Mszy świętych – 27.03.2023r. – 02.04.2023r.

Poniedziałek

27.03.

6.00

1. + Krzysztof Szyszka – w 3 r. śmierci – z int. Andrzeja i Ireny z rodziną

2. + Józef (m) Plata – w 30 dzień po śmierci

3. ++ Kunegunda i Władysław (m) Fryzowicz – w r. śmierci Kunegundy

4. ++ Kunegunda i Antoni Lorczyk oraz ich dzieci

9.00 + Józef Waligóra – z int. brata Jakuba z rodziną (z Mszy pogrzebowych)
14.00 W intencji chorych, starszych i w podeszłym wieku
18.00

1. + Kunegunda Fryzowicz – w 1 r. śmierci

2. + Marian Gąsior – w 7 dzień po śmierci

3. + Stanisława (f) i Józef (m) Krzyżak – w 31 r. śmierci Stanisławy

19.30 + Maria Wnęk – z int. córki Bożeny z wnuczką Patrycją (z Mszy pogrzeb.)

Wtorek

28.03.

6.00

1. ++ Teresa i Antoni Duda – w 42 r. śmierci Teresy

2. ++ Julia i Szczepan Zygmunt

3. ++ Antoni i Kunegunda Lorczyk i ich dzieci

4. ++ Kunegunda i Władysław (m) Fryzowicz – w 1 r. śmierci

5. + Piotr Chmielarczyk – z int. Stanisława Ciągło z rodziną

9.00 + Józef Waligóra – z int. siostry Jadwigi (z Mszy pogrzebowych)
18.00 + Adam Bieryt – w 4 r. śmierci

Środa

29.03.

6.00

1. + Dorota Lorek – w 1 r. śmierci

2. + Józef (m) Szyszka – w 11 r. śmierci – z int. Andrzeja i Ireny z rodziną

3. + Tadeusz Bodziony z Naszacowic – w 1 r. śmierci – z int. żony z rodz.

9.00 + Maria Wnęk – w int. córki Małgorzaty (z Mszy pogrzebowych)
18.00

1. + Kazimierz Pasoń – w 12 r. śmierci

2. + Damian Dyrek – z int. rodziców (z Mszy pogrzebowych)

3. W intencji Piotra – z okazji 30 r. urodzin – w podziękowaniu za łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i światło Ducha Świętego

Gostwica 17.00 + Janina Bodziony – z int. syna Józefa z rodziną (z Mszy pogrzebowych)

Czwartek

30.03.

6.00

1. ++ Ludwik (m) i Weronika Walogóra oraz córka Stefania z mężem

2. + Damian Dyrek – z int. siostry Beaty z mężem (z Mszy pogrzebowych)

6.30

1. ++ Kazimierz Smoleń i jego córka Zofia Szczypta

2. ++ Maria i Jan Zwolińscy – w 18 r. śmierci Jana – z int. siostrzeńca z rodziną

3. ++ Maria i Wojciech Niemiec

18.00

1. ++ Ludwika (f) i Stefan Maciuszek – w 9 r. śmierci Ludwiki

2. + Janina Dyrek – z int. syna Mieczysława z żoną Heleną
(z Mszy pogrzebowych)

Piątek

31.03.

6.00

1. + Franciszek (m) Niemiec – w r. śmierci – z int. rodziny

2. + Jadwiga Turek – w 30 dzień po śmierci

6.30

1. ++ Anna i Jan Fiut i ich dzieci – z int. Janiny Bodziony z rodziną

2. + Stanisław (m) Hołysz

18.00 + Stanisława (f) Reśko – w r. śmierci
Gostwica 17.00 + Janina Bodziony – z int. Zofii Skoczeń z rodziną (z Mszy pogrzeb.)
Naszacowice 17.00 ++ Zofia i Kazimierz Pietrucha i synowie Jan i Dionizy

Sobota

01.04.

6.00

1. + Stanisław (m) Kotarba

2. + Damian Dyrek – z int. Józefa i Barbary Plata (z Mszy pogrzebowych)

6.30

1. + Marek Homoncik – w 1 r. śmierci

2. ++ Za dusze w czyśćcu cierpiące

18.00

1. + Weronika Schneider

2. W intencji członków róży św. Rodziny – rodziców modlących się za dzieci – w podziękowaniu Bogu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla członków róży i ich rodzin

3. W intencji Małgorzaty – z okazji 45 r. urodzin – w podziękowaniu za łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo – za wstaw. Matki Bożej i św. Stanisława – z int. męża z dziećmi

Niedziela

02.04.

Niedziela
Męki Pańskiej

7.00

1. W intencji członków róży Józefa Zgrzeblaka - w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo – przez wstaw. Matki bożej i św. Stanisława

2. W intencji członków róży Matki Bożej Ostrobramskiej, Marii Mordarskiej - w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo – przez wstaw. Matki bożej i św. Stanisława, a dla zmarłych o radość nieba

9.00 + Agata Bodziony – z int. męża i córki Emilki i syna Sławomira
11.00

1. W intencji parafian

2. ++ Władysław (m) i Józefa (f) Tomaszek – z okazji imienin Józefy

16.00

1. + Edward Żelasko – w r. śmierci

2. ++ Stefania i Stanisław (m) Bodziony – w 6 r. śmierci Stefanii

Gostwica 8.00 ++ Zofia i Stanisław (m) Zawiślan i synowa Bogusława
Naszacowice 13.15 + Tekla i Roman Klag – z int. siostry Stanisławy z rodziną
Mokra Wieś 14.30 + Grażyna Lech – z int. córki Krystyny z rodziną (z Mszy pogrzebowych)

Msze św. gregoriańskie - do 30 marca - 2023 r.

+ Maria Dorula (2 gregorianki), + Zofia Bieniek (2 gregorianki), + Kazimiera (f) Bodziony
(2 gregorianki), + Marek Bodziony (2 gregorianki), + Antoni Ligas (2 gregorianki)

Ks. Piotr: + Czesław (m) Ślawski

Msze święte pogrzebowe odprawiane w tym tygodniu:

Poniedziałek -  27 marca 2023r. godz. 9.00 +  Józef Waligóra

1. Z int. brata Jakuba z rodziną
2. Z int. Bernadety i Pawła Cabała
3. Z int. Krystyny i Zbigniewa Kozak
4. Z int. Józefa Dyrka z żoną
5. Z int. Czesława Dyrka
6. Z int. Elżbiety i Czesława Duda
7. Z int. sąsiadów Bodzionych

Poniedziałek -  27 marca 2023r. godz. 19.30 +  Maria Wnęk

1. Z int. córki Bożeny z wnuczką Patrycją
2. Z int. Anny Pietruszka
3. Z int. Marii i Jana Dziedziak
4. Z int. Barbary Bodziony z rodziną
5. Z int. Beaty i Katarzyny Wiktor
6. Z int. rodziny Średniawów
7. Z int. rodziny Pasiutów

Wtorek - 28 marca 2023r. godz. 9.00 + Józef Waligóra

1. Z int. siostry Jadwigi
2. Z int. Zofii Buźniak
3. Z int. Aliny i Zbigniewa Mucha
4. Z int. Władysława Bodzionego
5. Z int. rodziny Pasiutów
6. Z int. Bogumiły Rams z rodzina
7. Z int. Józefa Dudy z rodzina

Środa -  29 marca 2023r.  godz. 9.00 +  Maria Wnęk

1. Z int. córki Małgorzaty
2. Z int. mieszkańców bloku numer 218
3. Z int. mieszkańców bloku numer 218
4. Z int. sąsiadów z bloku numer 219
5. Z int. sąsiadów z bloku numer 219
6. Z int. Ludwiki Ciągło z rodziną
7. Z int. Barbary i Anny Lorczyk

Środa -  29 marca 2023r.  Gostwica godz. 17.00 +  Janina Bodziony

1. Z int. syna Józefa z rodziną
2. Z int. Maksymiliana i Bronisławy Bodziony
3. Z int. Marii Żelasko z rodziną
4. Z int. Jolanty i Kazimierza Szajewskich
5. Z int. Heleny Fiut z rodziną
6. Z int. Romany i Pawła z rodziną
7. Z int. sąsiadów Darów

Środa -  29 marca 2023r. godz. 18.00 +  Damian Dyrek

1. Z int. rodziców
2. Z int. siostry Urszuli
3. Z int. Roberta Łatki
4. Z int. siostrzeńca Szymona
5. Z int. Pawła Łatki z rodziną
6. Z int. Grzegorza Łatki
7. Z int. Andrzeja Babika

Czwartek -  30 marca 2023r.  godz. 6.00 +  Damian Dyrek

1. Z int. siostry Beaty z mężem
2. Z int. brata Łukasza
3. Z int. Aliny i Zbigniewa Mucha
4. Z int. sąsiadów Bodzionych
5. Z int. Jadwigi Waligóra
6. Z int. Celiny Waligóra
7. Z int. Katarzyny Ciągło z rodziną

Czwartek -  30 marca 2023r.  godz. 18.00 +  Janina Dyrek

1. Z int. syna Mieczysława z żoną Heleną
2. Z int. wnuczki Małgorzaty z mężem Pawłem
3. Z int. wnuczki Anny z mężem
4. Z int. wnuka Krzysztofa z żoną
5. Z int. prawnuczek Marii i Karoliny
6. Z int. wnuczki Oli
7. Z int. wnuka Kamila

Piątek -  31 marca 2023r. Gostwica godz. 17.00 +  Janina Bodziony

1. Z int. Zofii Skoczeń z rodziną
2. Z int. Anny i Janusza Poparda z rodziną
3. Z int. Zofii Mordarskiej
4. Z int. Ireny i Romana z rodziną
5. Z int. Grzegorza Czub z rodziną
6. Z int. Marii i Tadeusza Błaszczyk z rodziną
7. Z int. Katarzyny i Marcina Pietruszka z rodziną

Sobota -  01 kwietnia 2023r.  godz. 6.00 +  Damian Dyrek

1. Z int. Józefa i Barbary Plata
2. Z int. Mateusz Waligóry z rodziną
3. Z int. Marii Duda
4. Z int. Krystyny Duda
5. Z int. rodziny Tobiaszów z Podegrodzia
6. Z int. Marzeny Skoczeń
7. Z int. Ryszarda Łatki z rodziną

Niedziela -  02 kwietnia 2023r.,  Mokra Wieś godz. 14.30 +  Grażyna Lech

1. Z int. córki Katarzyny z rodziną
2. Z int. syna Mateusza
3. Z int. córki Moniki z rodziną
4. Z int. brata Andrzeja z rodziną
5. Z int. Teresy i Jana Lech
6. Z int. Agnieszki Lech
7. Z int. Marcina Lech