Akcja Katolicka

Do zadań członków Akcji Katolickiej należy
dbałość o zachowanie tradycji i kultury narodowej,
zaangażowanie się w lokalnej społeczności i w miejscu pracy w zachowaniu wiary,
stałej ewangelizacji i wcielaniu chrześcijańskich wartości.

 

"Akcja katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie najściślej współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła."

"Akcja Katolicka w Polsce, jest według Kodeksu Prawa Kanonicznego publicznym stowarzyszeniem wiernych erygowanym przez Konferencje Episkopatu Polski, działającym w całym kraju, a w diecezji przez Biskupa Diecezjalnego. Akcja Katolicka, jako stowarzyszenie ogólnopolskie posiada osobowość prawną w Rzeczypospolitej Polskiej. Akcja Katolicka rządzi się statutem zatwierdzonym przez Konferencję Episkopatu Polski."

Są dwa zasadnicze cele Akcji Katolickiej:

1) pogłębianie formacji chrześcijańskiej;
2) organizowanie współpracy z hierarchią w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.

Idea utworzenia Akcji Katolickiej została zaproponowana na początku XX stulecia przez Ojca Świętego Piusa X, a zrealizowana przez jego następcę Piusa XI. W Polsce została utworzona w latach 30. okresu międzywojennego, w pewnym okresie liczyła ponad 700 tys. członków, była bardzo żywa i przyniosła wiele wspaniałych owoców. Wybuch II wojny światowej, a następnie system totalitarny, przez ponad 50 lat wykluczał powstawanie ruchów czy stowarzyszeń o charakterze katolickim.

Odnowiona Akcja Katolicka w Polsce powstała w 1995r. Z upoważnienia Konferencji Episkopatu Polski ks. Prymas Kardynał Józef Glemp, dekretem z dnia 2 Maja 1995 r. powołał Akcję Katolicką w Polsce.

Akcję Katolicką Diecezji Tarnowskiej, erygował 8 września 1995 r. ks. Bp Ordynariusz Józef Życiński.
Podstawowym terenem działania Akcji Katolickiej jest parafia, a działający w niej zespół Akcji Katolickiej jest komórką podstawową. Wszystkie zespoły parafialne tworzą Diecezjalną Akcję Katolicką.

Patronem Akcji Katolickiej w Polsce jest św. Wojciech.
Świętem Akcji Katolickiej jest Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata.
Cel i działalność Akcji Katolickiej określają art. 9 i 10 rozdziału II statutu.

Struktury stowarzyszenia Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w parafii Podegrodzie zostały utworzone z inicjatywy proboszcza ks. Prałata Józefa Wałaszka.

Działalność zespołu realizowana jest według planu pracy, który jest opracowywany na każdy rok. Spotkania organizowane są jeden raz w miesiącu.
Aby dobrze realizować zadania wyznaczone członkom AK trzeba się wpierw odpowiednio i systematycznie do tego przygotowywać. Niezbędna jest więc formacja duchowa. Realizuje się ona poprzez:

 • systematyczne korzystanie z sakramentów świętych
 • udział w spotkaniach prowadzonych przez kapłana
 • rozważanie Pisma Świętego
 • udział w dniach skupienia i rekolekcjach formacyjnych
 • licznych pielgrzymkach do miejsc świętych, głównie na Jasną Górę, Tuchowa, Zabawy
 • prowadzenie modlitwy różańcowej w radiu RDN
 • uczestnictwo raz w roku w diecezjalnym spotkaniu AK w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata w Katedrze Tarnowskiej
 • codzienną osobistą modlitwę

Organizowanie współpracy z hierarchią kościelną polega na współpracy z księdzem proboszczem i pomocy w realizacji różnych przedsięwzięć na terenie parafii, takich jak:

 • rozprowadzanie gazet i czasopism religijnych,
 • udział w organizowanych zbiórkach na rzecz najbardziej potrzebujących,
 • udział w nabożeństwach (m. in. W Nowennie ku czci bł. O Papczyńskiego, nabożeństwach pierwszo piątkowych, Drogi Krzyżowej itd.)
 • modlitwa w intencji m. in. rodzin, chorych, cierpiących, zmarłych, kapłanów
 • pomoc w organizowaniu pielgrzymek, rekolekcji dla młodzieży oraz wycieczek
 • w zależności od potrzeb i możliwości wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Podegrodziu organizowanie konkursów o tematyce religijno-wychowawczej,
 • włączenie się w organizację Spartakiady dla dzieci i młodzieży
 • pomoc w przygotowaniu festynu parafialnego z okazji Dni Papczyńskiego.


"Bądźmy świadkami miłości", bo "Bóg jest Miłością", a każdy, kto z Boga pochodzi daje świadectwo wiary owocującej przez miłość".

Ks. Arcybiskup Józef Michalik

Lista członków Akcji Katolickiej:

1. PREZES Oddziału - mgr Alicja GRZESIK
2. Dorota 3. Stanisław BANACH
4. Franciszek BIAŁAS
5. Teresa BIAŁAS
6. Jan BIEL
7. Ludwika BIEL
8. Beata BODZIONY
9. Ewa BODZIONY
10. Wiesław BODZIONY
11. Dariusz CIAPAŁA
12. Stanisława CIAPAŁA
13. Janina DUDA
14. Bożena FRYZOWICZ
15. Jan FRYZO WICZ
16. Irena GARGAS
17. Adam GRZESIK
18. Elżbieta JAROSZ
19. Kazimierz JAROSZ
20. Małgorzata KMIECIK
21. Barbara KULA
22. Jacek KULA
23. Józef LACIUGA
24. Ewa MACIUSZEK
25. Jacek MACIUSZEK
26. Jacek MIGACZ
27. Jolanta MIGACZ
28. Maria MIGACZ
29. Halina OLSZAK
30. Anna PASIONEK
31. Edward PASIONEK
32. Beata PASOŃ
33. Maria PASOŃ
34. Agata PAWLIK
35. Kazimiera SCHNEIDER
36. Maria SZEWCZYK
37. Zdzisław SZEWCZYK
38. Stanisław ŚREDNIAWA
39. Bogusław URBANIAK
40. Urszula WALIGÓRA
41. Marcin WALIGÓRA