Kapłani obecnie pracujący

Ks. mgr Józef Wałaszek

Ur. 29.09.1954 r. w Biskupicach Radłowskich. Ukończył Szkołę Podstawową w Biskupicach Radłowskich, Kształcił się w Liceum Ogólnokształcącym w Radłowie, następnie wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął 24 maja 1978r. Pracował jako wikariusz w parafiach: Bruśnik, Niedomice oraz Tymbark. Został Proboszczem w Wilkowisku w 1994 r. Po 4 latach został mianowany Proboszczem w Podegrodziu. Od 2009 roku jest dziekanem dekanatu starosądeckiego. Ks. mgr Mateusz Bugno

Ur. 10.10.1995r. w Tarnowie. Pochodzi z parafii pw. św. Józefa i Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął 30.05.2020r. z rąk ks. Biskupa Andrzeja Jeża w kościele pw. bł. Karoliny w Tarnowie. Po święceniach pracował przez rok w parafii św. Marcina w Łużnej. Od września 2021r. jest wikariuszem w parafii św. Jakuba Starszego Apostoła w Podegrodziu.


Ks. Mariusz Mrzygłód

Pochodzi z parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Brzesku. Święcenia kapłańskie przyjął  30.05.2009r. z rąk ks. Biskupa Wiktora Skworca. Pracował w parafiach: Laskowa, Łęg Tarnowski, Nawojowa i Biegonice. Od września 2022 roku jest wikariuszem w naszej parafii.


Ks. Dawid Madej

Pochodzi z parafii pw. Pana Jezusa Miłosiernego i Św. Andrzeja Apostoła z Cieżkowic. Święcenia kapłańskie przyjął 25.05.2019r. z rąk ks. Biskupa Andrzeja Jeża. Przez 3 lata pracował w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Przecławiu. Od września 2022 roku jest wikariuszem w naszej parafii.