Proboszczowie parafii św. Jakuba w Podegrodziu

1. Ks. Antoni Nawrocki (1786-1822), ur. Ok. 1750, wyświęcony 1772 r. Dziekan dek. łąckiego, asesor oficjałatu starosądeckiego. Zm. 1822. Pochowany w Podegrodziu.

2. Ks. Kazimierz Roszkowicz (1825-1841), ur. 1790, wyśw. 1818 we Lwowie, pref. Sem. Lwowskiego, prob. w Podegrodziu. Budowniczy obecnego kościoła i plebanii. Troszczył się o szkolnictwo. Dziekan dek. Łąckiego. Zm. 1841 r.

3. Ks. Wojciech Komorek (1842-1847), ur. 1793 w Krościenku, wyśw. W 1824 r. w Bochni, wik. w Wadowicach, prob. w Choczni, dziekan dek. Wadowickiego, kan. honor. kap. tarn. Prob. w Podegrodziu. Zm. 1847 r.

4. Ks. Jan Kundt (1848-1857), ur. 1802 w Sidzinie, w 1826 w Bochni, wik. W Makowie, Dobczycach (1828), tu adm. (1830), prob. w Leńczach (1831), z przyczyn politycznych odszedł z parafii, prob. w Podegrodziu (1848), prob. w Czarnym Dunajcu (1860). Jako emeryt rezed. w Sromowcach, gdzie zm. 1862.

5. Ks. Wojciech Grzegorzek (1857-1875). Później prob. w Bochni.

6. Ks. Antoni Józef Antałkiewicz (1876-1883), ur. 1816 w N. Targu, w. 1840, wik. w Milówce, Rychwałdzie (1840), Żywcu (1844), Katedrze (1847), prob. w Ślemieniu (1849), gdzie dokończył budowę kościoła, dziekan dek. Żywieckiego, prob. w Podegrodziu. Cieszył się dużym szacunkiem księży. Zm. 1893. Pochowany w Podegrodziu.

7. Ks. Jan Oleksik (1893-1928), ur. 1856 w Uściu Solnym, w.1881, wik. w Dębnie, Tuchowie (1881), Katedrze (1883), notariusz Kurii Diec. i dyr. Bursy św. Kazimierza w Tarnowie (1888), adm. i prob. w Szczawnicy (1889), budowniczy obecnego kościoła, prob. w Podegrodziu. Dziekan dek. nowosądeckiego. Zm. 1928. Spoczywa w Podegrodziu.

8. Ks. Jan Pabian (1928-1942). Później prob. w Krzyżanowicach.

9. Ks. Józef Młynarczyk (1942-1963), ur. 1903 w Górce k. Szczurowej, w 1929, wik. w Łącku, Jazowsku (1931), Słopnicach (1933), Limanowej (1936), gdzie był więziony przez Niemców, adm. w Podegrodziu (1942) i prob. (1958). Zm. 1963. Pochowany w Szczurowej.

10. Ks. Józef Nowak (1963-1982), ur. 1919 w Słotowej, w. 1948, wik. w Bobowej, Ujanowicach (1950), St. Sączu (1953), Krynicy Zdr. (1961), adm. i prob. w Podegrodziu, rezydował w St. Sączu, tam też zmarł.

11. Ks. Józef Alberski, ur. 27.10.1937 w Chechłach, par. poch. Ropczyce, wyśw. 29.06 1961, wik. w Szczurowej, Kamienicy, budowniczy kościoła w Zalesiu. Ks. Józef Alberski zmarł 7.09.1998, pochowany na cmentarzu w Podegrodziu.

12. Ks. Józef Wałaszek od 1998 proboszcz w Podegrodziu, od 2009 dziekan dek. starosądeckiego.