Cmentarz

"Ocalić od zapomnienia …"

Na terenie Parafii Podegrodzie, na przykościelnym wzgórzu - Kucowej, usytuowany jest podegrodzki cmentarz - miejsce wiecznego odpoczynku oraz skarbnica historii i pamięci. Historia tej ziemi zawarta została w kamiennych posągach, żeliwnych i zdobionych krzyżach. To w nich zachowane zostało świadectwo przeszłych pokoleń - mieszkańców i kapłanów - pracujących z poświęceniem dla dobra lokalnej wspólnoty i parafii.

Dzięki dobrej woli mieszkańców Podegrodzia dokonano renowacji niektórych nagrobków. Okazją ku temu był również jubileusz 1000-lecia powstania parafii.

Dotychczas na podegrodzkim cmentarzu wyremontowano pomniki:

- ks. Wojciecha Roszkowicza przez Wspólnotę Gruntową Wsi Podegrodzie las w Naszacowicach;
- ks. A. Antałkiewicza i ks. Jana Dydy przez Róże Różańca Żywego;
- ks. Jana Oleksika przez Bank Spółdzielczy w Podegrodziu.

Dokonano także:

- renowacji czterech krzyży z połowy XIX i przełomu XIX i XX wieku posadowionych na cokole z piaskowca na cmentarzu w Podegrodziu,
- remontu tablic przy pomniku bł. o. Stanisława Papczyńskiego,
- poprawy inskrypcji na grobie przy kaplicy św. Anny.

Adresy do artykułów w sieci:

- Sądeczanin - Kucowa - "Podegrodzie Powązki"
- Gość Niedzielny - Podegrodzie "Powązki"
- Gość Niedzielny - Trzy pomniki -