Pogrzeb katolicki

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. (J 11, 25-26).

Pogrzeb jest czynnością liturgiczną nawiązującą do religijności zmarłego i wyrazem wiary jego rodziny.
Zatem wszystkim, którzy należą do ludu Bożego, został powierzony przy obrzędach pogrzebowych szczególny obowiązek wobec zmarłego, by zatroszczyć się o jego ciało i godnie oddać jego doczesne szczątki matce ziemi.
Pogrzeb chrześcijański wyraża wiarę w życie wieczne i zmartwychwstanie - bowiem Chrystus zmartwychwstał. Kościół w znakach pogrzebu chce ukazać swoją jedność z człowiekiem w drodze z ziemi do nieba. Wyprasza pomoc duchową zmarłemu, okazuje szacunek jego ciału, a żywym niesie pocieszenie.

1. Formalności związane z pogrzebem rodzina załatwia w kancelarii parafialnej, przedstawiając następujące dokumenty:

 • Akt zgonu z USC
 • Karta zgonu wydana przez lekarza
 • Informację o przyjęciu sakramentów świętych
 • Jeżeli osoba zmarła mieszkała na terenie innej parafii - pisemną zgodę na pogrzeb od ks. proboszcza parafii zamieszkania.
 • Pozostałe informacje są przekazywane w kancelarii


2. Wiara uczy nas, że w chwilach trudnych i doświadczeniach człowiek znajduje pomoc i łaskę od Boga. Trzeba więc w sytuacji śmierci przede wszystkim pamiętać o modlitwie za zmarłego i jego rodzinę:

 • modlitwy przy zmarłym w domu lub w kaplicy
 • różaniec w kaplicy (kostnicy) lub w kościele parafialnym
 • pełne uczestnictwo we Mszy świętej pogrzebowej - przyjęcie Komunii świętej jest najcenniejszym darem dla zmarłego.
 • Msze święte od uczestników pogrzebu
 • Msza święta w 7-my i 30-ty dzień po śmierci
 • Msza święta w rocznicę śmierci
 • Msza święta w innych terminach (np. w dzień imienin)
 • "Wypominki" w miesiącu listopadzie lub wypominki roczne


3. Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy - według Kodeksu Prawa Kanonicznego, kan 1184: § 1.

 • przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty:
 • notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy;
 • osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej;
 • inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych.

Jakie życie, taka śmierć, jaka śmierć, taka wieczność………

Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy